Saltar ao contido

Voluminosos:

Mobles e aparellos de interior de vivienda

Retirada de voluminosos

Os cidadáns que desexen desprenderse de mobles, aparellos e outros residuos voluminosos cuxa recollida non sexa obxecto de recollida separada segundo a ordenanza do concello ou de acordo coa normativa aplicable, deberán:

a) Entregalos no punto limpio, ou
b) Utilizar o servizo especial de recollida domiciliaria establecido polo concello, con solicitude previa.

Operativa

Servizo de recollida de enseres ou aparellos voluminosos procedentes do interior da vivendaTeña en conta  que este servizo recollerá exclusivamente residuos de orixe doméstica. Os procedentes da actividade industrial o comercial débenllos entregar os produtores ás empresas xestoras autorizadas.

 

Este servizo debe solicitarse mediante cita previa chamando ao teléfono de atención gratuito 900 107 382

 

NON pode retirar como voluminosos

Segundo os límites…

uso por veciños
20 %
Domicilios atendidos cada mes
+ 1
Incremento uso anual
+ 0 %